Napsugár Strand – Agárd

Házirend

Kedves Strandolók!

Szeretnénk jelezni, hogy a  strandszolgáltatás díjának megfizetésével elfogadják az alábbi házirendi pontokban foglaltakat, amit mindannyiunk érdekében a Napsugár Strand egész területén kötelesek betartani!  A pénztárnál kapott karszalag viselése jogosítja fel a Napsugár Strand területén való tartózkodásra, a díjba foglalt strandszolgáltatások igénybevételére. Emiatt a karszalagot a Napsugár Strand területén kötelező viselni, illetve a strand megbízottjainak kérésére azt ellenőrzésre meg kell mutatni.

 1. A fürdővendégek kötelesek betartani a jogszabályokban és a Fürdő házirendjében foglalt előírásokat.
 2. Napsugár Strand nyitva tartása: 2020. 06. 01 – 08.31. között minden nap 08.00 órától 20.00 óráig. A vízben való strandolás lehetősége június  01-től 08.31-ig adott, amikor is a fürdőzőkre vízimentő figyel.
 3. A 6 éven aluli, illetve úszni nem tudó 14 éven aluli gyermekek csak felnőtt kíséretében léphetnek a strandfürdő területére.
 4. 3 éves kor felett a fürdőruha, vagy fürdőnadrág használata kötelező!
 5. A fürdő szárazföldi és bójákkal határolt vízi területén törekednie kell olyan magatartásra, amivel a többi fürdővendéget nem zavarja, másoknak kellemetlenséget, megbotránkozást nem okoz.
 6. Aki a Házirendben foglaltakat nem tartja be: attól az vízimentő, illetve a strandfürdő vezetősége és dolgozói a további strandszolgáltatást megtagadhatja, a strandot el kell hagynia. Aki a házirendben foglaltakat megszegi, attól a későbbi strandbelépés is megtagadható.
 7. A bójákkal határolt vízi strandterületet Vizimentő biztosítja. A terület – strandvendég általi – nyílt víz felé történő elhagyása esetén a  Napsugár Strand üzemeltetője a továbbiakban nem vállal felelőséget az esetlegesen bekövetkező balesetekért.
 8. A strandfürdő területén labdázni csak az arra kijelölt helyen lehet!
 9. Labdázni a bójákkal elkerített vízi területen csak felfújható strandlabdával, mások zavarása nélkül szabad.
 10. Az úszómester és a strand dolgozóinak, vezetőinek útmutatásait minden fürdőzőnek be kell tartani.
 11. A strandfürdő területén lévő sportpályát, játszótéri eszközöket mindenki csak a saját felelősségére használhatja, az ebből eredő sérülésekért felelősséget nem vállalunk.
 12. Poharat, üveget, papírt, ételhulladékot, szemetet a kijelölt hulladékgyűjtő edényekbe kérjük elhelyezni.
 13. A fürdőben a WC-k, zuhanyozók, mosdók használata díjtalan. Ezek tisztaságára kérjük ügyelni.
 14. Az elsősegélynyújtás a kijelölt helyen díjtalanul történik.
 15. A személyes tárgyak biztonságáért felelősséget nem vállalunk, megóvásáról a vendégnek kell gondoskodni.
 16. Fürdővendégek, zárási időn túl a fürdő területén nem tartózkodhatnak!
 17. A talált tárgyakat minden esetben a jegypénztárnál le kell adni: ahol azt jogos tulajdonosa a tárgy egyértelmű beazonosítása után személyi igazolványának felmutatásával, az átadás-átvétel regisztrálása után átveheti.
 18. A strand területére történő belépéssel a fürdővendég egyidejűleg elfogadja, hogy amennyiben olyan képi, vagy videós felvétel készül, amelyen ő is látható, azzal kapcsolatban semmilyen követeléssel nem léphet fel sem az üzemeltetőkkel, sem a felvétel készítőivel, sem annak jogos használóival szemben. Minden vendég, aki a felvételeken feltűnik, csak a beleegyezésével nevesíthető.
 19. Aki a strandfürdő berendezéseit szándékosan megrongálja, vagy eltulajdonítja, az a kár megtérítésére kötelezhető, ellene szabálysértési eljárás indítható és a strandfürdő területéről kitiltható.
 20. A strand területén a dohányzás tilos, kivéve a kijelölt helyeken!
 21. A Napsugár Strand területét minden strandvendégnek kötelessége 20:10 -ig  elhagyni!
 22. 20.00 óra és 08.00 óra között a vízimentő szolgálat megszűnik, ezen idősávban a tóban fürdők biztonságáért felelősséget a Napsugár Strand vezetősége nem tud vállalni.

A strandot, annak szolgáltatásait nem vehetik igénybe:

 • fertőző betegek,
 • undort keltő betegségben szenvedők,
 • görcsös állapotban lévő betegek,
 • akiknek nyílt sebük van,
 • ittas/bódult állapotban lévő egyének,
 • közerkölcsöt sértő módon viselkedők.

TILOS!

 • a strand területére kutyát és más állatot behozni,
 • a tóban tisztálkodó szereket használni, ételt és italt fogyasztani,
 • a vízbe ugrálni, egymást bedobálni
 • a vízbe helyezett lejárókon, lépcsőin ülni és feküdni,
 • medencékbe szennyező anyagot, szemetet, ételhulladékot bedobálni,
 • a fürdő berendezési tárgyait szándékosan rongálni.

Gárdony – Agárd, 2020. 05. 01.         Napsugár Strand           Gárdonyi Városüzemeltetési Kft

hu_HUMagyar